Кога стомакот ти е полн, а ти уште гмечиш, чиниш ќе ти биде последно јадење во животот

posledno