Кога студентот по медицина конечно ќе дипломира

медицина