Кога твоите ќе те прашаат зошто по цел ден дремеш на интернет