Кога ти имаш оценка, а другарот до тебе треба да го испрашуваат