Кога цело време некој ти се понаша како цел свет да е негов