Кога ја прашаш колешката како го положила испитот

koleska