Кога ќе ги пријавиш сите испити во една сесија

site