Кога ќе го бараш своето име на списокот да видиш дали си положил

koga go baras tvoeto ima na spisok na koj