Кога ќе го напуштам факултетот ќе купам 5 овци и ќе живеам мирно на некоја падина

napustam