Кога ќе го отвориш фрижидерот и ќе видиш дека нема ништо