Кога ќе го прашаш професорот: „Што направив сега?“

sto