Кога ќе го пребрише подот и ти каже да не оставаш стапки

pod