Кога ќе го предадеш тестот на почетокот на часот и ќе ја напуштиш училницата

тест