Кога ќе излезеш на табла и чекаш некој да ти дошепне нешто

tabla