Кога ќе им кажеш на другарите дека вечерва нема да пиеш

ne