Кога ќе и кажеш дека немаш пари, но веруваш во љубов

kazes