Кога ќе кажеш на другар ти дека не можеш да пиеш

11y51