Кога ќе му кажеш на некој дека ќе се откажеш од цигарите