Кога ќе направам некоја глупост и тивко ја будам мајка ми да не стане и тато

tiho