Кога ќе останете сами, а ти не знаеш што да и кажеш

sami