Кога ќе прашаш: „Може ли да одговарам следниот час?“

cas