Кога ќе раскинеш со девојката и ќе и ја вратиш кошулата што ти ја купила

кошула