Кога ќе се вратиш дома после испит и те прашаат “Како помина“

ispit