Кога се правдаш на професорот дека навистина не си знаел за домашното

domasno