Кога ќе се сетиш колку оценки имаш за поправање

kolku