Кога ќе сфатиш дека не си учествувал во производството