Кога ќе те прашаат дали е вистина дека си се напил во петокот