Кога ќе те прашаат дали заболекарот ти дал анестезија