Кога ќе те праша професорот дали си задоволен/а со шестка