Кога ќе ти каже дека сегашниот е подобар од тебе

bolji