Кога ќе укапираш дека си заборавил да ја дигнеш рачната во колата

racnata