Кога ќе ѕвони за крај на час, а професорот ќе каже уште само ова да го запишеме