Кога ќе ја прашаш другарката од прва клупа што си добил

1