Кога уште како мали има голема разлика помеѓу тебе и брат ти

razlika