Која е најголемата Македонска лага кажана преку телефон?

laga