Мили боже! Син ми падна од дрвото во дворот!

status-fejs