Моментот кога зјапам во мојата симпатијаОчекувана реакција:

Реалност: