Моментот кога зјапам во мојата симпатија

Очекувана реакција:

Реалност: