Моментот кога зјапам во мојата симпатија


Очекувана реакција:

Реалност: