Моментот кога не можеш да го најдеш телефонот, а знаеш дека те барале 53543 пати