Моментот кога се поздравуваш со некој понизок/повисок од тебе