Не дозволувај твојата афекција да ти донесе инфекција…

afekcija