Не сум сигурен дали младината е се поглупава

Capture