Не сум сигурен дали јас сум неверојатно интелигентен

inteligenten