Сеуште е светло надвор, ќе имам време да учам подоцна

svetlo