Што прави дипломиран економист во Македонија?

kamion