Како харддиск од 250 mb изгледал во 1979 година

hdd