Абе Перо, кога беше 20 години, одеше со 20 годишни

100