Ако беше животот лесен немаше да започне со плачење.

c44