Ако имаш 500 и му побараш на татко ти уште 500 ден…

500