Ако мене ми одговара да верувам во нешто, тоа не е доказ дека…

c22