Ако сакаш да бидеш умен, научи се мудро да прашуваш…

c55